การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงภัยเป็นสิ่งที่แฝงในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรความเสี่ยงภัย จะติดตามท่านดั่งเงา หลายคนอาจเป็นกังวลต่อความสูญเสียซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากภัยต่าง ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินคำถามก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะขจัดความสูญเสียเหล่านี้ออกไป แม้ว่าความเสี่ยงภัยต่างๆมิอาจจะกำจัดไปได้ทั้งหมด แต่เราสามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงภัยให้เหลือน้อยที่สุดด้วยวิธีที่เรียกกันว่า “การบริหารความเสี่ยงภัย”

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งทีมงานที่มีวิศวกรบริหารความเสี่ยงภัยที่เชี่ยวชาญมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้บริการเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้า เช่น สำรวจการป้องกันความสูญเสียสำรวจภัยฝึกอบรมด้านเทคนิค บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค สัมมนาการป้องกันความสูญเสีย สัมมนาการบริหารความเสี่ยงภัยและนำเสนอการป้องกันความสูญเสีย วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถบ่งชี้และประเมินระดับความเสี่ยงภัยโดยรวมของโรงงานท่าน เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงภัยที่กว้างขวางและครอบคลุม

การประเมินความเสี่ยงของเรา

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงภัยในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น

 • อุตสาหกรรมงานเหล็ก
 • อุตสาหกรรมงานไม้
 • อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
 • อุตสาหกรรมพลาสติก
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • อุตสาหกรรมยาง
 • อุตสาหกรรมห้องเย็น
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อาคารสูง
 • ศูนย์การค้า
 • อื่นๆ

ข้อแนะนำในการปรับปรุงความเสี่ยงภัย

หลังการสำรวจภัยแต่ละครั้ง เรายังให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงความเสี่ยงภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักการบริหารความเสี่ยงภัย โดยมุ่งที่จะลดความถี่และความรุนแรงของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยที่ชำนาญของเราพร้อมที่จะอธิบายข้อแนะนำต่าง ๆ แก่ท่านตลอดเวลา


ก่อนที่จะมีความสูญเสียเกิดขึ้น ทีมวิศวกรบริหารความเสี่ยงภัยของบริษัทเราสามารถช่วยท่านในการป้องกันลด และควบคุมความสูญเสียดังกล่าวในโรงงานของท่านได้