แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

24 ชั่วโมง

โทร: 02-118-7400 และ ลูกค้าสัมพันธ์ 02-119-3000

บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ว่องไวเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับความพึงพอใจสูงสุด หนึ่งในบริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา นั่นคือ การเปิดศูนย์ให้บริการรับแจ้งเหตุเคลมรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ ศูนย์ให้บริการรับแจ้งเหตุเคลมรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง เน้นให้บริการด้านอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นหลัก แต่ยังมีบริการครอบคลุมด้านอื่น ๆ ดังนี้

  • รับแจ้งเหตุและประสานงานพนักงานเคลมอุบัติเหตุรถยนต์
  • ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการบริการต่าง ๆ
  • รับฟังข้อเสนอแนะ คำติชมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริการ
  • ร้องเรียนเรื่องต่างๆ

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เบอร์ 02-118-7400

พนักงานของเรายินดีให้บริการลูกค้าทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนาพนักงานสำรวจภัยของบริษัท เพื่อยกระดับการให้บริการที่ยอดเยี่ยม และเป็นที่ประทับใจของลูกค้า

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งหนึ่งในบริการนั้น ก็คือ การให้บริการด้านสินไหมทดแทน นี่จึงเป็นเหตุผลที่เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของการให้บริการต่อไปไม่หยุดยั้ง