ฝึกฝนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

We offer wide range of learning opportunities in the Real-Life Practice which will enhance your skills, abilities and proficiency to help shaping up your great success in the future.


เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และศักยภาพ นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิผลในอนาคต

แบบฟอร์มการสมัครฝึกงาน

ข้อมูลส่วนตัว
การศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
บุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน
คำร้องขอสำหรับการฝึกงาน
แผนกที่ต้องการ (เรียงจากที่ชอบมากที่สุดอันดับแรกถึงสุดท้าย)