พัฒนาความสามารถในอาชีพของคุณ

We value all personnel as our most important resources. Thus, we give core emphasis on Human Resources Development. Regardless of gender,race, and nationality if you assure to develop yourself on a continual basis, then we would like to invite you as a part of driving our organization.


เราเชื่อมั่นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไม่คำนึงถึงเพศ, เชื้อชาติ และสัญชาติ หากคุณมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เราขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของเรา

ตำแหน่งงานว่าง

สมัครออนไลน์

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)


990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-119-3000 Ext. 1615

อีเมล์ : recruit@sompo.co.th