ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้น 3 ราย ดังต่อไปนี้

Sompo Japan Insurance Inc.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Sompo Japan Insurance Inc.. 

Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd.

SOMPO เป็นสมาชิกของ SOMPO HOLDINGS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัยและความเสี่ยงที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่นมานานกว่าศตวรรษ วันนี้ SOMPO HOLDINGS ให้บริการลูกค้าในกว่า 30 ประเทศทั่วทุกภูมิภาค

Sompo Insurance Singapore Pte. Ltd.

ตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมา SOMPO Insurance Singapore Pte.Ltd ได้ให้บริการด้านประกันภัยแก่บริษัทชั้นนำและบุคคลทั่วไปที่ด้วยประกันที่เป็นเลิศ ในราคาที่จับต้องได้